Munkedals kommunvapen

Älgens förskola

Bild på förskolans lekplats med en röd trehjuling i förgrunden.

Älgen är belägen centralt i Munkedal, i en hyresfastighet vid Jonsäng. Älgens förskola består av en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.

Barnen som kommer till Älgen ska känna trygghet. Grunden för trygghet är att lära känna varandra, bli respekterad och känna tillhörighet. Vid samlingen bekräftar vi varje barn, de syns, får göra sin röst hörd och blir lyssnade på.

 

Personalen på Älgen arbetar med språk, matematik, natur och teknik. På avdelningen finns både barn och personal som är flerspråkiga. Det ser vi som en stor tillgång och det använder vi oss av i vårt dagliga arbete. Där ser vi föräldrarna som en stor resurs och ber dem därför ofta om hjälp.


Matematik i vardagen innebär för oss att ta vara på de tillfällen som dyker upp. Vi använder ofta matematiska begrepp, till exempel när vi delar frukten, likaså när vi räknar barn i samlingen. På avdelningen finns ett teknikrum där det finns olika bygg- och konstruktionsmaterial. Barn och personal gör också ofta olika experiment tillsammans.


Älgens förskola har nära till skogen och går vi dit regelbundet. I skogen finns språk, matematik, teknik och massor med natur!
Lek och skapande aktiviteter är även en stor och viktig del i verksamheten med barnen.

Älgens förskola

Barnomsorg

 

Avdelning

Älgen     0524-180 37 

 

Besöksadress

Östra Jonsängsvägen 2

455 31 Munkedal