Projekt Ett nytt recept för skolmåltider

En foodtruck målad i glada färger. Två personer sträcker glatt ut sina armar ur luckorna. Längs med vagnen hänger vimplar med svenska flaggor. På en skylt står det Målet är måltiden tillsammans med Munkedals kommuns och Foodfluencers logotyper.

Munkedals kommun deltar i utvecklingsprojekt kring hållbara skolmåltider

Munkedal är en av fyra kommuner i Sverige som valts ut att delta i det nationella projektet "Ett nytt recept för skolmåltider". Satsningen är ett innovationsprojekt mellan Vinnova och Livsmedelsverket där olika metoder ska testas, utvärderas och på sikt implementeras.


Projektet ska utveckla framtidens hållbara skolmåltidssystem för att på ett bättre sätt kunna ta vara på den tillgång som skolmåltiden är - från jord till bord, och tillbaka igen.


Själva utforskandet sker på två skolor och fokuserar främst på områdena matkvalitet, matens kretslopp, elevers delaktighet, skolrestaurangens utformning och hur skolan kan inkludera skolmåltiden i undervisningen.


En annan viktig del är utveckla samarbetet kommunens lokala producenter och att se hur kommunen, som är en stor aktör, kan vara drivande ur ett hållbarhetsperspektiv när det gäller livsmedelsförsörjning.


Projektet är en del i en större satsning kring mat och hållbarhet som ska öka olika aktörers förmåga att bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Det är också ett av pilotprojekten i Vinnovas nya arbete med missionsinriktat angreppssätt, där flera organisationer på nationell, regional och lokal nivå arbetar i samma riktning mot ett gemensamt mål.


Läs mer om projektet på Livsmedelsverkets webbplats


Matmarknad på skolgården

En av de lösningar som testats är att arrangera en matmarknad på skolgården. Lokala producenter bjöds in och eleverna var delaktiga på olika sätt. I slutet av dagen bjöds även föräldrar och syskon in. Dagen gav elever och personal intryck och perspektiv som skolan på olika sätt kan arbeta vidare med. Matmarknaden var ett konkret sätt för måltidspersonal och pedagoger att samarbeta, och ett startskott för vidare arbete i gemensam hållbar riktning med mat och måtlider som utgångspunkt.


Ta gärna del av filmen från matmarknaden nedan. (Music: Whenever, musician LiQWYD; Canneloni macaroni, Lasse Holm).

 

Foodfluencers

Ett annat koncept som har testats är foodfluencers. Det går ut på att elever engageras som måltidsinfluencers, och hjälper till att implementera hållbara goda och näringsriktiga maträtter och tillbehör, samt inspirerar sina klasskompisar till att prova nya råvaror och äta mer hållbar, hälsosam mat.

 

Till sin hjälp hade skolans influencers vid uppstartsdagen stöd av den välkände influencern Magister Nordström som tipsade om hur eleverna kan förmedla budskap kring vikten av att äta bra och hållbart.

 

Innan uppstartsdagen fick skolans influencers förberedande utbildning och kunskap via olika arbetspass för att bättre kunna lära och inspirera sina kamrater om maten. Dessa arbetspass bestod av teambuilding inom foodfluencergruppen, teori kring hållbar konsumtion samt praktisk matlagning följt av röstning om vilka maträtter som skulle väljas ut att serveras till skolans alla elever.

 

Testet föll väl ut och arbetet med Foodfluencers kommer framöver att vidareutvecklas via samarbete mellan måltidsavdelning och skolan.

Måltidsmiljöns utformning

Den tredje prototypen som testats gäller utformningen av måltidsmiljön. Fyra mindre lösningar har på prov genomförts i matsalen på Kungsmarksskolan. Den önskade effekten var att bidra till trivsel och matro, men också att väcka nyfikenhet och skapa förutsättningar för lärande inslag under måltiden.

 


Ett rum innanför den stora matsalen har iordningsställt för att bättre kunna tillgodose elevers behov av särskild lugn och ro under måltiden i en så kallad tyst kupé. Ommålning i dämpad grågrön färgskala, gröna växter, skärmväggar, ljuddämpning och luftigare möblering är exempel på insatser som gjorts i rummet.

 

 

En avskärmning med växtväggar i en del av den stora matsalen har också gjorts för att skapa en mer ombonad och avskild känsla. Dekorationer och färger har anpassats även här för att få mer harmoni och en upplevelse av ”rum i rummet”. Den önskade effekten var att eleverna upplever att måltidsmiljön bidrar till matro, umgänge och trygghet.Ett annat deltest var införande av visningstallrikar i serveringslinjen. Dagens lunchrätter lades upp på tallrik, så att eleverna tydligt kunde se matens innehåll och hur en portion kan se ut. Syftet var att inspirera eleverna till att äta mer varierat och att visa hur en smakfull och färggrann uppläggning kan bidra till ökad aptit. Visningstallriken syftade också till att öka förståelsen för portionsstorlek och tallriksmodellen utan pekpinnar.


På en tv-skärm står det Morgondagens ledtråd. Lager på lager av italiensk stolthet! Med klassisk deg gjord på vetemjöl och vatten. Längst ned syns Munkedals kommuns logotype och Food fun facts logotyp.


Den fjärde insatsen som gjordes var test av konceptet Food fun facts. Konceptet är inspirerat av Grej of the day och bygger på att eleverna först fick en ledtråd kopplat till dagens måltid innan de kom till matsalen, för att sedan på plats få ta del av fakta/kuriosa kring maten via digitala skärmar. Fakta-delen har högstadieelever hjälpt till att arbeta fram i ämnet hem- och konsumentkunskap. Faktan hade även en koppling till kommunens lokala livsmedelsproduktion. Syftet var att väcka nyfikenhet men också att höja kunskapen om matens ursprung och att öka medvetenheten om hållbar mat.

Portabel utbildningsmiljö

Under våren och hösten 2022 har arbetet med de ovan beskrivna prototyperna utvecklats genom det Vinnovafinansierade delprojektet Portabel utbildningsmiljö. Genom att servera smakportioner från en foodtruck på skolgården på Kungsmarksskolan har nya råvaror och maträtter introducerats på ett lustfyllt sätt, bland annat med hjälp av skolans foodinfluencers inom ämnet hem- och konsumentkunskap. Råvarorna kom från lokala producenter med fokus på gröna livsmedel och blå proteiner. Några av rätterna som serverades från foodtrucken var fiskgryta med sej och blåmusslor, havsburgare och västkusttacos på sillfärs, bakad kålrot med hollandaise samt gräddstuvad vitkål med morotsbiff.


 

Ett annat skolämne som kopplats ihop med måltiden under hösten är Idrott och hälsa. Uppdelade på tre dagar fick alla elever i årskurs 7 ta del av matrelaterade aktiviteter i samband med en friluftsdag med heldagsvandring. Tipspromenad om mat, miljö och allemansrätt, utomhusmatlagning, inspiration om utflyktsmat och hur man kan tänka när man planerar för en bra måltid utomhus, var några av punkterna på programmet. Äldre elever bakade även mellanmålsbars till de yngre elevernas friluftsdagar i ämnet hem- och konsumentkunskap.


 

Konceptet med matmarknad för lokala producenter har också utvecklats till att omfatta alla kommunens elever i årskurs F-6. I september fick närmare 1000 elever delta i matmarknaden tillsammans med sin klasslärare på Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle. Uppdelade på två dagar fick eleverna besöka matmarknaden i syfte att få kunskap om lokalproducerad mat i närområdet. Eleverna fick träffa lokala producenter och ta del av deras utbud, gå en tipspromenad om hållbar mat, se grönsaker som serveras i skolmatsalen växa i jorden samt äta en växtbaserad lunch tillagad utomhus vid Muurikkorna på marknadsområdet. En av dagarna var även allmänheten välkommen att ta del av matmarknaden efter att eleverna varit där, för att möta lokala producenter och få information om projektet.Elevkockar och elevinspiratörer på ny skola

Prototyperna ovan har mynnat ut i en ny arbetsmodell som alla elever i årskurs 2 på Hällevadsholms skola får prova en förmiddag per vecka under vårterminen.

 

Närbild på tre barn i kockkläder som slevar upp en röra på plåtar med bakplåtspapper på.


Arbetsmodellen innebär att tre elever är med i köket/matsalen varje torsdagsförmiddag och är delaktiga i beredning och förberedelser av vald temaråvara. Grundtanken är att ett temalivsmedel introduceras varje vecka i smakprovsform eller i ordinarie buffé.


Syftet är att öka intresset och kunskapen om hållbar mat genom att involvera eleverna och låta maten och måltiden vara en del av undervisningen.


Bildspel från tema rödbetor.

 

Elevkockarna får under matlagningspasset nya kunskaper och erfarenheter och influerar sedan sina skolkamrater att våga provsmaka och att lära sig lite mer om råvaran.


I matsalen kan alla titta på råvaran i dess ursprungliga form, och läsa om råvaran eller maträtten på bordsryttare eller skyltar, enligt upplägget Food fun facts. Varje vecka får även vårdnadshavarna information om veckans tema via lärplattformen Unikum.


Bildspel från tema kålrot.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Sandra Ostwald