Måltidspedagogik

Munkedals kommun har beslutat att satsa på att implementera måltidspedagogik i förskolorna. Det övergripande målet är att öka barnens matglädje och kunskaper om hälsosam mat. Läroplanens mål ligger förstås till grund för vårt arbetssätt.

 

I häftet Delad matglädje med många mervärdenPDF hittar förskolepedagogerna inspiration till att komma igång med måltidspedagogikarbetet. Vi har ramar att hålla oss inom, men upplägget är fritt och förhoppningen är att vi ska kunna inspirera varandra till fortsatt arbete. Tanken är att måltidspedagogiken ska ge mervärden och ökad måluppfyllelse till vår redan goda verksamhet. Genom att i högre grad utnyttja mat och måltider som resurs för lärande kan vi tillsammans höja kvaliteten inom såväl kostverksamhet som pedagogisk verksamhet. Vi vill ge Munkedals förskolebarn de bästa förutsättningarna för lärande, hälsosamma och hållbara måltider.

Senast ändrad: 2019-07-11

Sidansvarig: Johanna Bothén