Grundskola

I Munkedal har vi grundskolor F-6 i Hedekas, Stale och Munkedal. I Hällevadsholm har vi F-3 skola och i Dingle 4-6 skola. Vi har även en högstadieskola som ligger centralt i Munkedal.


Vi strävar efter att ha en likvärdig undervisning med hög kvalitet för alla våra elever oavsett var i kommunen de bor. Eleverna ska känna sig trygga och sedda. Vi tror att ett tryggt barn är ett nyfiket barn som vill lära och vara en bra kompis. Trygghet smittar - oavsett förutsättningar, kön, ålder, var man bor eller var man kommer ifrån.


Alla barn som är bosatta i landet har enligt lag rätt att gå i skolan men också en skyldighet att gå i skolan, så kallad skolplikt. Det är du som förälder som ansvarar för att barnet går i skolan och deltar i undervisningen. Detta står i Skollagen som omfattar övergripande mål för utbildningen och riktlinjer för verksamhetens utformning samt bestämmelser om skolplikt och kommunernas skyldigheter. 


Läroplaner, kursplaner och timplanen ligger till grund för undervisningen i våra skolor. Genom en god pedagogisk och systematisk verksamhet skapar vi en lyckad utveckling för varje enskild elev.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic