Fritidshem

Bild på ett barn som gungar och skrattar mot en blå himmel.

I Munkedals kommun finns fem fritidshem i anslutning till respektive områdes skola.


De skolor som har fritidsverksamhet är Munkedalsskolan, Bruksskolan, Centrumskolan, Hällevadsholms skola samt Hedekas skola. Ansvarig för fritidsverksamheten är skolans rektor.


För mer information om varje fritidshem se under respektive skola.

Verksamheten

Fritidsverksamhet riktar sig till de barn som börjat i skolan. Vistelsetiden på fritidshemmet beräknas utifrån föräldrars arbets- eller studietid.


Barn vars föräldrar är arbetssökande har i Munkedals kommun rätt till fritidsplats med vistelsetid på max åtta timmar per vecka. Däremot har fritidsbarn inte möjlighet att ha kvar sin plats om de har en förälder som är hemma och föräldraledig med yngre syskon.


Ansökan om fritidshemsplacering måste göras till kommunen och bör göras i god tid innan placering önskas. Läs mer om hur du ansöker om plats på sidan ansök eller säg upp plats.


Platsen får behållas vårterminen ut det år barnet fyller tretton år. Önskar man avsluta placeringen gör man det via vår digitala e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Elin Hedlund