Fritidshem

Barn på en klätterställning

Bruksskolans fritidshem

Bruksskolans fritidshem är uppdelat på två avdelningar:
Guldgruvan för elever i förskoleklass och årskurs ett.
Höjdpunkten för elever i årskurs två till årskurs sex.

Fritidshemmet öppnar varje dag kl. 06:00 och har öppet fram till kl. 18:00. På morgonen är avdelningarna tillsammans i Guldgruvans lokaler för gemensam frukost kl. 07:30 i matsalen. Klockan 07:50 går eleverna ut och har rast till skolan börjar. Efter skoltid är eleverna på sina respektive avdelningar fram till ca kl. 1630, då sammanslagning sker på Guldgruvan.

 

Närheten till skog och mark ger fritidshemmet rika möjligheter till att bedriva utomhusverksamhet i vår härliga och variationsrika närmiljö. Vissa dagar blir det en tur till skogen som ligger precis intill knutarna och då kan det även bli mellanmål där och ibland grillar vi uppe på Knappen. Vid Knappen har vi även en backe som är toppen att använda på vintern om den bjuder på mycket snö. Andra dagar blir det korta promenader runt om i omgivningen med kanske lite inslag om hur man beter sig i trafiken (trafikvett).

 

På onsdagar har vi tillgång till gymnastiksalen under eftermiddagen.

 

Fritidshemmet strävar efter att kunna erbjuda eleverna en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och som utgår från elevernas behov och intressen. Genom enkäter och stormöten samt dialog med eleverna får vi ta del av deras intressen, önskemål och behov.

 

Varje dag får klasslärarna information om vilka elever som ska vara på fritids från fritidspersonalen.

 

Fritidshemmet har öppet alla lov.

 Senast ändrad:

Sidansvarig: Annika Svensson