Munkedals kommunvapen

Centrumskolan

Bild på tre barn som sitter vid skolbänkar och skriver.

Centrumskolan är en 4-6 skola och har cirka 110 elever i åldern 10-12 år. Bibliotek, sporthall och fritidshem finns på skolan.

Skolbyggnaderna

Skolan byggdes 1954 och har vid ett par tillfällen byggts till och moderniserats. Runt skolan finns det stora grönytor som inbjuder till olika slags aktiviteter.

Omgivningen

Vi har nära till natur och skog. Det utnyttjar vi genom att skolan har sin egen "skolskog" där en del av den pedagogiska undervisningen sker.

 

I tätorten Dingle bor det cirka 900 personer. Orten har bra kommunikationer genom närheten till väg E6 och järnvägen Bohusbanan. I Dingle ligger även Kunskapens Hus och naturbruksgymnasiet.     

Centrumskolan

Skola årskurs 4-6


Rektor

Henrik Williamsson

henrik.williamsson@munkedal.se

0524-182 76


Expedition

0524-180 75


Sjukanmälan
munkedal.skola24.se

I mobil via appen Skola24
0515-436 16

0515-436 15 (arabiska)


Besöksadress
Järnvägsgatan 8
457 60 DingleCentrumskolans fritidshem

Fritidshem

 

Colorado     0524-180 81