Centrumskolan

Centrumskolan är en årskurs 4-6 skola och har cirka 110 elever i åldern 10-12 år. Bibliotek, sporthall och fritidshem finns på skolan.

Skolbyggnaderna

Skolan byggdes 1954 och har vid ett par tillfällen byggts till och moderniserats. Runt skolan finns det stora grönytor som inbjuder till olika slags aktiviteter.

Omgivningen

Vi har nära till natur och skog. Det nyttjar vi genom att skolan har sin egen "skolskog" där en del av den pedagogiska undervisningen sker.


I tätorten Dingle bor det cirka 900 personer. Orten har bra kommunikationer genom närheten till väg E6 och järnvägen Bohusbanan. I Dingle ligger även Kunskapens Hus och Naturbruksgymnasiet.

Värdegrund och arbetsätt

Svarteborgs vision är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, att alla elever ska känna sig trygga och att alla elever ska trivas. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling. Kunskap, trygghet och trivsel. Tre ledord som visar oss riktning och är beroende av varandra.

 

Kunskap - Alla elever på Svarteborgs skolor ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling! -Att kunskap står först innebär att det är viktigast för oss. Vi ska alla arbeta för att eleverna lyckas i skolan och når sin fulla potential.

 

Trygghet - Alla elever ska känna sig trygga på Svarteborgs skolor! -Att vara trygg är en förutsättning för att lyckas i skolan. Vi arbetar för att skapa goda relationer med varandra och skolans samtliga elever samt vårdnadshavare.

 

Trivsel - Alla elever ska trivas på Svarteborgs skolor! - Att trivas i skolan leder till hög närvaro. För att kunna utvecklas i sina kunskaper behöver eleverna vara i skolan.

Verksamheten i skolan genomsyras av ett språkutvecklande förhållningssätt där cirkelmodellen och läsförståelsestrategier är metoder som vi arbetar med för att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling.


Verksamheten i skolan genomsyras av ett språkutvecklande förhållningssätt där cirkelmodellen och läsförståelsestrategier är metoder vi arbetar med för att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling.

Fritidshem

Från och med vårterminen 2024 finns fritidshemmen för elever i Dingle och Hällevadsholm på Hällevadsholms skola. Avdelningarna heter Aspen, Eken och Linden. På Aspen går årskurs 2 och uppåt, på Linden och Eken går förskoleklass och årskurs 1.

 

 

 

Ordningsregler Pdf, 555.6 kB.

Lilla likabehandlingsplanen för elever Pdf, 603.8 kB.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 528.1 kB.