Hedekas skola

Bild på barn som leker i ett vindskydd.

Mitt i natursköna Hedekas, på gränsen mellan Bohuslän och Dalsland, ligger vår F-6 skola med cirka 120 elever.


På Hedekas skola och fritidshem vill vi att alla ska känna stolthet och glädje över sin skola.


Vi arbetar med trygghet, gemenskap och rörelse som en grund för allt lärande och alla elever på skolan är allas ansvar. Flera gemensamma temadagar där alla elever deltar sker varje termin.


Förskoleklassen arbetar med psykomotorik i allt lärande, lågstadiet har daglig fysisk rörelse inom klassens ram och mellanstadiet har organiserade rörelsepass där utbudet varierar över tid.


Vi arbetar för att elever som lämnar vår skola har en god grund att stå på för fortsatta studier, har tilltro till sin egen förmåga, kan ta eget ansvar och är goda medmänniskor.


Allt du vill veta om skolan kan du läsa i Hedekas skolas ABCPDF


Senast ändrad:

Sidansvarig: Marie Enstedt