Hedekas skola

Bild på barn som leker i ett vindskydd.

Mitt i natursköna Hedekas, på gränsen mellan Bohuslän och Dalsland, ligger vår F-6 skola med cirka 105 elever. På vårt fritidshem Virvelvinden är det ca 50 elever inskrivna. Vi använder vår närhet till skog och vatten som en del av vår lärmiljö.


Våra värdeord är trygghet, kunskap och gemenskap. Dessa ord är en grund för allt lärande och alla elever på skolan är allas ansvar. Vi har flera gemensamma temadagar varje termin där alla skolans elever deltar för att befästa dessa värdeord. Alla årskurser har organiserade dagliga rörelsepass där utbudet varierar över tid.


Vår skola är för tillfället under stor renovering. Från och med VT-22 kommer förskoleklass och fritids vara i en byggnad och årskurs 1-6 i en annan byggnad. Alla klassrum har intilliggande grupprum.


Vi arbetar för att elever som lämnar vår skola har en god grund att stå på för fortsatta studier, har tilltro till sin egen förmåga, kan ta eget ansvar och är goda medmänniskor.


Allt du vill veta om skolan kan du läsa i Hedekas skolas ABC Pdf, 1.3 MB.


Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 301.6 kB.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Jeanette Gustafsson