Skola i annan kommun

Ansökan om skolgång i annan kommun

Det är en elevs hemkommun som ansvarar för barnets skolplikt och erbjuder skolgång. Önskar vårdnadshavare skolgång i annan kommun måste ansökan om en sådan placering göras. Ansökan görs och signeras av vårdnadshavarna, hemkommunen får yttra sig och mottagande kommun beslutar om placeringen beviljas.

Ansökan om att gå kvar

Ansökan om skolgång i annan kommun måste också göras om en familj ska flytta till annan kommun, men önskar att eleven fortsätter sin skolgång i den nuvarande kommunen. Ansökan görs och signeras av vårdnadshavarna, nya hemkommunen ska yttra sig och den tidigare hemkommunen beslutar om fortsatt skolgång beviljas.

Skolskjuts

Skolgång utanför hemkommunen är inte skolskjutsberättigad. Det samma gäller inom kommunen vid vårdnadshavares önskan om placering på annan skola än den som eleven har sin grundplacering på. Vid ansökan och placering vid annan skola/ annan kommun får vårdnadshavare själva ombesörja att eleven tar sig till och från skola.


Ansök om att fullgöra skolgång i annan kommun

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic