Munkedals kommunvapen

Ekonomi, Studiebidrag

Viktig information inför läsåret 2019/2020


När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från Centrala studiestödsnämnden, CSN, till och med vårterminen det år du fyller 20. Går du en lärlingsutbildning kan du även ansöka om lärlingsbidrag.


Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20 måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på CSNs webbplats. Tänk på att söka i tid eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Vid frågor gällande CSN, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Ansökan om resebidrag

Inför läsåret kan du ansöka om resebidrag (busskort, kontant ersättning samt anslutningsbidrag). Flyttar du till kommunen under läsåret går det bra att sända in ansökan när du blivit folkbokförd här

Busskort

Busskort skickas till din folkbokföringsadress (efter att du skickat in ansökan).


Slutar du skolan eller flyttar från kommunen ska busskortet återlämnas snarast till Kunskapens Hus. I annat fall debiteras du eller vårdnadshavare.


Tänk på att alltid registrera ditt kort vid varje resa för att Västtrafik ska kunna sätta in rätt antal fordon.

Kontantbidrag

Kontantbidrag motsvarar busskortets värde i kontanter, och utbetalas terminsvis i slutet på augusti samt i början av januari. Markera på ansökan om busskort/kontantbidrag.

Anslutningsbidrag

Har du mer än sex kilometer till närmsta busshållplats utbetalas ersättning med för närvarande 16 kronor/mil efter det att vi får in din redovisning/räkning. Ersättningen betalas ut efter varje terminsslut. Samåkning krävs (om möjligt). Markera på ansökan om busskort/anslutningsbidrag.

Ansökan om inackorderingsbidrag

Om du studerar på en kommunal gymnasieskola kan du inför läsåret ansöka om inackorderingsbidrag, om du har lång eller tidskrävande resväg och måste inackordera dig på skolorten. Studerar du på en friskola ansöker du om inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).


Bifoga alltid kopia på hyreskontraktet, även om du tidigare läsår varit beviljad bidrag. Är du inneboende hos någon ska denne intyga att du bor där.


Flyttar du till kommunen under läsåret går det bra att sända in ansökan när du blivit folkbokförd här.

 

Ansökan om taxiresor.

Inför läsåret kan du, som av medicinska skäl inte kan åka kollektivt, ansöka om taxiresa till och från skolan.
Flyttar du till kommunen under läsåret går det bra att sända in ansökan när du blivit folkbokförd här
Ett läkarintyg måste alltid bifogas ansökan.

 

 


Eva Gilberg Olsson

Bild på Kunskapens Hus logga. Loggan består av ett illustrerat äppleträd med vit stam, gröna löv och röda äpplen.