Specialkost

Munkedals kommun tillhandahåller specialkost och anpassade måltider till barn, elever och pedagoger som inte kan äta enligt den ordinarie matsedeln.


Utbudet grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider och bygger på Nationella rekommendationer för specialkost och anpassad måltid i förskola och skola. Klicka på länken för mer information.


Ansökan via e-tjänst

Vid behov av specialkost och/eller anpassade måltider ska en ansökan via e-tjänst göras inför varje nytt läsår, eller vid inskrivning på ny förskola/skola.


Intyg att bifoga med ansökan i e-tjänsten

Intyg från vårdinrättning eller journalutdrag ska bifogas vid specialkost av medicinska skäl samt vid anpassade måltider med fast veckosedel. Observera att det är den enhet där utredningen är gjord som ska skriva intyget.


Laktosreducerad kost (max 3 gram/måltid) är undantaget kravet på intyg, Vid laktosfri kost serveras helt mjölkfri mat, vilket då kräver intyg.


Intyget eller journalutdraget får ej vara äldre än tre år. För de livslånga sjukdomarna celiaki och diabetes godkänns intyg som är äldre än tre år.


I e-tjänsten kan du ansöka om

 1. Specialkost på grund av allergier eller intoleranser. Intyg från vårdinrättning eller journalutdrag bifogas (undantag laktosreducerad kost).
 2. Vegetarisk kost eller kost utan fläsk. Inget intyg bifogas.
 3. Anpassad måltid med fast veckomatsedel (se nedan) på grund av särskilda behov. Intyg från vårdinrättning eller journalutdrag bifogas.

  Fast veckomatsedel
  Måndag: Köttbullar och makaroner
  Tisdag: Hamburgare och bröd
  Onsdag: Pannkakor
  Torsdag: Köttfärssås och spagetti
  Fredag: Chicken nuggets och klyftpotatis

  Övriga anpassningar - kontakta rektor
  Vid andra nödvändiga mat- och måltidsanpassningar kontaktar vårdnadshavare rektor för separat hantering utanför e-tjänsten.


Indragen rätt till specialkost och anpassad måltid

Om en matgäst under två veckors tid inte gjort anspråk på överenskommen specialkost eller anpassad måltid, utan att frånvaro meddelats, informerar måltidsverksamheten rektor om att specialkosten/den anpassade måltiden kommer att upphöra om ytterligare en vecka. Specialkosten/måltidsanpassningen kan åter bli aktuell efter godkännande av rektor.


Avanmälan av specialkost och/eller anpassad måltid

Om behovet av specialkost och/eller anpassad måltid upphör ska en avanmälan till köket göras av vårdnadshavare/myndig elev/pedagog.


Vid byte av förskola/skola görs en ny ansökan till den nya förskolan/skolan, och avanmälan görs till den gamla förskolan/skolan.


Vid frågor

Har du frågor om specialkost eller anpassade måltider i förskola och skola, kontakta avdelningschef Ivana Egert.


E-post: ivana.egert@munkedal.se

Telefon: 0524-183 65Till e-tjänst specialkost / anpassad kost

Vid händelse av födoämnesreaktion

Rapport av händelse vid en födoämnesreaktion fylls i av vårdnadshavare eller berörd personal tillsammans med barn/elev direkt efter händelsen.


Rapporten skickas till rektor med kopia till måltidsenheten.


Blankett Rapport av händelse vid födoämnesreaktion Pdf, 57.9 kB.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Sandra Ostwald