Kultur i förskola och skola

Skapande skola

Skapande skola - elever ges möjlighet att uttrycka sin tankar genom kultur och konst

Munkedals kommun har under flera år deltagit i Kulturrådets satsning, Skapande skola. Skapande skola riktar sig till elever i särskolan och grundskolan.
Huvudsyftena med Skapande skola är att ge eleverna möjligheter till:

- att arbeta med kulturutövare

- besöka muséer i regionen

- få uppleva teaterföreställningar


Från Kulturrådets hemsida;

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.


Ansökan om bidrag för Skapande skola görs av kultur- och utbildningsförvaltningen i samarbete med skolan.

.

Information om skapande och skola


Inför läsåret 2023 - 2024 har kommunen erhållit 180 000 kr för detta ändamål.


Förutom skapande skola så visas även teater och dansföreställningar.

Kultur i skolan läsåret 2023/2024

Grundskola

Arrangörsstöd

Munkedals kommun, kommunstyrelsen, erbjuder årligen ett utbud av scenkonst och kulturell pedagogisk verksamhet för barn och ungdom i åldrarna 3-19 år. Utbudet vänder sig i regel till förskola och grundskola.


Västra Götalandsregionens arrangörsstöd är ett komplement till kommunens egna kultur- och stödsatsningar. Detta stöd gäller för engagemang av professionella utövare inom kultur. Arrangörsstödet baseras på antalet barn per kommun. Alla kommuner som uppfyller regionens krav kan söka detta stöd. Stödet tilldelas den kommunala barnkultursamordnaren som i samråd med kommunens barnkulturgrupp planerar utbudet utifrån de målsättningar som finns antagna för denna verksamhet.

Kulturkatalogen Väst — utbudskatalog

I Västra Götalandsregionens gemensamma samlingsplats för kulturaktiviteter riktat till barn och unga finns hur mycket gott som helst. Sök efter artister och konstnärer som går att engagera till skolor, bibliotek, fritidsgårdar och föreningar. Det kan handla om föreställningar, workshops i klassrummet eller kulturverksamheter som ni kan besökas i regionen. Här finns också intressanta museilådor att ta hem till skolorna.


Kultur och Fritid samordnar kommunens kulturutbud för barn och unga i skolan på fritiden.


Kulturkatalogen


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson