Kvalitetsredovisning

Enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet med mera ska varje kommun, varje skola och varje fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Det grundläggande motivet för detta krav är att redovisningarna ska fungera som ett hjälpmedel att utveckla och förbättra verksamheten. Samtidigt är detta ett sätt att tydliggöra skolornas resultat och arbetet med att förverkliga skolans mål.


Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att kvalitetsredovisa sin verksamhet utifrån skolår.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic