Miljö i skolan

Många barn och ungdomar har i dag problem med allergier och överkänslighet. Den som är ansvarig för en verksamhet inom skolan och förskolan ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem.

 

En bra inomhusmiljö både underlättar för allergiker och förebygger besvär hos alla.

 

Exempel på riskfaktorer är bland annat:

  • fuktskador
  • radon
  • dålig ventilation
  • buller
  • felaktig eller undermålig städning


Förskolor och skolor ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras, och det ska finnas rutiner för hur klagomål och incidenter hanteras och åtgärdas.

 

Miljöenheten gör fortlöpande tillsyn av kommunens skolor och förskolor.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion