Munkedals kommunvapen

Mobbning, trygghet, säkerhet

Bild på två flickor som ler och håller om varandra

På förskolor och skolor sker ett aktivt och ständigt pågående arbete för att varje barn och elev ska uppleva trygghet. Som ett led i detta arbete jobbar man inom kommunen utifrån olika handlingsplaner. På följande sidor kan man läsa om hur de olika skolorna arbetar med planer mot diskriminering och kränkande behandling.

 

Liselott Sörensen Ringi

Förvaltningschef barn och utbildning, kultur och fritid


liselott.sorensen-ringi@munkedal.se

0524-183 67