Likabehandling

Vår policy


  • Att eleven, oavsett bakgrund utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.
  • Att vi aktivt arbetar för att skapa goda relationer mellan människor.
  • Att skolan arbetar med demokratiska värden.
  • Att skolan erbjuder en bra miljö för lärande.
  • Att elevinflytande har en framträdande roll i hela skolverksamheten.
  • Att vi aktivt motverkar alla former av kränkande beteende.

 

Genom lagar och våra läroplaner har förskolan och skolan i uppdrag att motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ingen ska utsättas för detta i förskolan eller skolan. Det är skolans uppgift att bemöta intolerans med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. I Munkedal arbetas det aktivt med dessa frågor och uppföljning och utvärdering sker årligen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

BruksskolanPDF

CentrumskolanPDF

Hedekas skolaPDF

Hällevadsholms skolaPDF

KungsmarksskolanPDF

MunkedalsskolanPDF

Senast ändrad:

Sidansvarig: Elin Hedlund