Likabehandling

Vår policy

  • Att eleven, oavsett bakgrund utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.
  • Att vi aktivt arbetar för att skapa goda relationer mellan människor.
  • Att skolan arbetar med demokratiska värden.
  • Att skolan erbjuder en bra miljö för lärande.
  • Att elevinflytande har en framträdande roll i hela skolverksamheten.
  • Att vi aktivt motverkar alla former av kränkande beteende.


Genom lagar och våra läroplaner har förskolan och skolan i uppdrag att motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ingen ska utsättas för detta i förskolan eller skolan. Det är skolans uppgift att bemöta intolerans med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. I Munkedal arbetas det aktivt med dessa frågor och uppföljning och utvärdering sker årligen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bruksskolan Pdf, 325 kB.

Centrumskolan Pdf, 528.1 kB.

Hedekas skola Pdf, 259.6 kB.

Hällevadsholms skola Pdf, 570.8 kB.

Kungsmarksskolan Pdf, 483.5 kB.

Munkedalsskolan Pdf, 416.1 kB.

Träningsskolan Pdf, 254.2 kB.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic