Munkedals kommunvapen

Olyckor och kriser

Bild på barn som gungar tillsammans 

Olyckor och tillbud som sker i kommunens skolor, fritidshem samt förskolverksamhet dokumenteras och rapporteras.

 

Samtliga barn som är folkbokförda i Munkedals kommun samt alla barn som ingår i någon utbildning/barnomsorg i kommunal regi, omfattas av en olycksfallsförsäkring som kommunen tecknat. Läs mer om denna försäkring

 

Skulle stora eller allvarliga olyckor inträffa kopplas Munkedals kommuns krishanteringsorganisation in.

Liselott Sörensen Ringi

Förvaltningschef barn och utbildning samt kultur och fritid


liselott.sorensen-ringi@munkedal.se

0524-183 67