Munkedals kommunvapen

Kultur i förskola och skola

Bild på en gitarr som står i en fåtölj.

Skapande skola och förskola

Skapande skola är regeringens stimulansbidrag i syfte att stärka arbetet med kultur i landets grundskolor årskurs F-9.


Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.


Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan.


Ansökan om bidrag för Skapande skola görs av kultur- och fritidsavdelningen i samarbete med skolan.

Vad är kulturinsatser?

Insatser som görs med en professionell kulturaktör inom animation, arkitektur, berättande, cirkus/nycirkus, dans, design, drama, film, foto, hantverk, kulturarv, litteratur, media, museer, musik, serier, slöjd, skrivande, sång, teater och visuell konst.


Alltså inte naturskolor, djurparker, allmänna föreläsningar, matkultur, miljöfrågor eller utflyktsmål utan professionell guidning.


Läs mer om skapande förskola och skola


Inför läsåret 2019/2020 har kommunen erhållit 78 000 kr för förskolan och 150 000 kr för grundskolan.

Skapande förskola och skola läsåret 2019/2020

Förskola

Grundskola

  • Grundsärskolan, bild med Eta Hedman
  • Årskurs 0 - 1, Dans/teaterföreställning Regionteater Väst
  • Årskurs 2, Bild och berättelse, Annika Rockström
  • Årskurs 3, Bohusläns Museum med konstpedagog
  • Årskurs 4, Dans med Danspoolen
  • Årskurs 5, Författarbesök Lena Ollmark
  • Årskurs 6, Filmanimation
  • Årskurs 7, Skapande bild, Annika Rockström
  • Årskurs 8, Filmanimation
  • Årskurs 9, Klassrumsteater med Regionteater VästArrangörsstöd

Munkedals kommun, kommunstyrelsen, erbjuder årligen ett utbud av scenkonst och kulturell pedagogisk verksamhet för barn och ungdom i åldrarna 3-19 år. Utbudet vänder sig i regel till förskola och grundskola.


Västra Götalandsregionens arrangörsstöd är ett komplement till kommunens egna kultur- och stödsatsningar. Detta stöd gäller för engagemang av professionella utövare inom kultur. Arrangörsstödet baseras på antalet barn per kommun. Alla kommuner som uppfyller regionens krav kan söka detta stöd. Stödet tilldelas den kommunala barnkultursamordnaren som i samråd med kommunens barnkulturgrupp planerar utbudet utifrån de målsättningar som finns antagna för denna verksamhet.

Kulturkatalogen Väst — utbudskatalog

I Västra Götalandsregionens gemensamma samlingsplats för kulturaktiviteter riktat till barn och unga hittar du hur mycket gott som helst. Du kan söka efter artister och konstnärer som går att engagera till skolor, bibliotek, fritidsgårdar och föreningar. Det kan handla om föreställningar, workshops i klassrummet eller kulturverksamheter som ni kan besöka runt om i regionen. Du kan också hitta intressanta museilådor att ta hem till skolorna.


I varje kommun finns det en kontaktperson som ansvarar för att kommunens barn och ungdomar tar del av och är delaktiga i kulturlivet. Denna kontaktperson kallas för kommunal samordnare och tar emot kommunens intresseanmälningar.

Allt som presenteras i katalogerna omfattas av det regionala arrangörsstödet.


Gå till Kulturkatalogen


Kulturutvecklare

 

jan-olof.karlsson@munkedal.se

0524 -181 75