Praktik i skolan

Ange Bildbeskrivning

Det finns idag flera former av praktik i skolan, både lärpraktik och elevpraktik. I grundskolan görs PRAO som är en förkortning för praktisk arbetslivsorientering. På gymnasiet finns APL som är en arbetsplatsförlagd utbildning och lärarstudenter gör VFU-praktik ute i olika skolor som en del av sin lärarutbildning.

Elevpraktik, PRAO och APL

PRAO betyder praktisk arbetslivsorientering och syftet är att ge ungdomar en inblick i arbetslivet och chans att få prova på olika yrken.Tiden på PRAO platsen ska vara max 40 timmar per vecka och ska vara förlagd mellan kl 06:00 och 20:00 och lunchrasten ska vara minst 30 minuter lång.

Praoperioder 2019-2020

 

Årskurs 9

  • Klass A + B v. 47 (18/11-22/11)
  • Klass C + D v. 48 (25/11-29/11)

Årskurs 8:

  • Klass A + B v. 12 (16/3-20/3)
  • Klass C + D v. 13 (23/3-27/3)

Årskurs 7:

  • Samtliga klasser v. 49 (tisdag 3 dec)


På gymnasiets yrkesinriktade program finns APL som innebär att under elevens tre studieår ska 15 veckor vara på en arbetsplats för att praktisera det yrke man utbildas till. De 15 veckorna kan spridas ut under alla tre läsåren.

Lärpraktik, VFU

Lärar- förskollärar- och fritidspedagogutbildningar innehåller en stor del verksamhetsförlagd utbildning (VFU).


VFU är den del av utbildningen som studenterna genomför i för-, grund- och gymnasieskolor. Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska skapa en helhet tillsammans
med den del som är förlagd till högskola eller universitet.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic