Skolrenoveringar i Munkedals kommun

Merparten av skolorna i Munkedals kommun har renoverats och byggts till i olika grad under de senaste åren.


Här hittar du översiktlig information om planer och åtgärder och för avslutade, närliggande eller pågående renoveringar och byggnationer.

 

Översiktlig planering

Skola

När?

Centrumskolan

Renovering genomförd sommaren 2020.

Hällevadsholm

Renovering genomförd sommaren 2021.

Hedekas skola och förskola

Renovering och tillbyggnad färdigställd sommaren 2023.

Ny skola F-6 skola i centrala Munkedal

Se Byggnation - ny F-6-skola i Munkedal

Munkedalsskolan

Se förstudie kring skolor i centrala Munkedal

Bruksskolan

Se förstudie kring skolor i centrala Munkedal

Kungsmarksskolan

Renovering påbörjas 2024.

Förskolan i Dingle

Renovering och tillbyggnad färdigställd våren 2023.

Ny förskola i centrala Munkedal

Byggnation av Skogsbackens förskola färdigställd sommaren 2023.

Aktivitetshall/bollhall

Ny bollhall är byggd vid Kungsmarksskolan, med omklädningsrum och förråd.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic