Skolrenoveringar i Munkedals kommun

Ange Bildbeskrivning

Merparten av skolorna i Munkedals kommun kommer renoveras i olika grad under de kommande åren.


Här hittar du översiktlig information om planering och även mer detaljerad information för närliggande eller pågående renoveringar.


Vissa planer är inte fastställda och kan komma att förändras över tid beroende på faktorer som politiska beslut, prioritering av ekonomiska medel, överklagan av detaljplan med mera.


Preliminär planering

Skola

När?

Centrumskolan

Renovering genomförd sommaren 2020. Läs mer om renoveringen på Centrumskolan

Hällevadsholm

Start renovering 2020. Behovsanalys påbörjad. Läs mer om renoveringen på Hällevadsholms skola

Hedekas skola och förskola

Projektering kring renovering och tillbyggnad av Hedekas skola och förskola har påbörjats augusti 2020.

Eventuell ny skola 4-6, inklusive träningsskola vid Kungsmarksskolan i Munkedal

Underlag håller på att tas fram för beslut i barn- och utbildningsnämnden kring årskiftet 20/21.

Munkedalsskolan

Renoveras utifrån behov för årskurs F-3, förutsatt att beslut tas om byggnation av ny 4-6 skola.

Bruksskolan

Renoveras utifrån behov för årskurs F-3, förutsatt att beslut tas om byggnation av ny 4-6 skola.

Kungsmarksskolan

Förslag till renovering under 2020/2021.

Ny förskola i Dingle

Ett förslag ska tas fram för byggnation om ny förskola 2022 med fem avdelningar.

Ny förskola i centrala Munkedal

Ett förslag ska tas fram för byggnation av ny förskola 2022 i anslutning till Kungshöjdens förskola på Brudås, när detaljplanen för området ändrats.

Aktivitetshall/bollhall

Ett förslag ska tas fram för byggnation av en bollhall 2021 i anslutning till Kungsmarksskolan med omklädningsrum och förråd.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Elin Hedlund