Skolrenoveringar i Munkedals kommun

Ange Bildbeskrivning

Merparten av skolorna i Munkedals kommun kommer renoveras i olika grad under de kommande åren.


Här hittar du översiktlig information om planering och även mer detaljerad information för närliggande eller pågående renoveringar.


Vissa planer är inte fastställda och kan komma att förändras över tid beroende på faktorer som politiska beslut, prioritering av ekonomiska medel, överklagan av detaljplan med mera.


Preliminär planering

Skola

När?

Centrumskolan

Renovering genomförd sommaren 2020. Läs mer om renoveringen på Centrumskolan

Hällevadsholm

Renovering genomförd sommaren 2021. Läs mer om renoveringen på Hällevadsholms skola

Hedekas skola och förskola

Renovering påbörjad vid årsskiftet 20/21. Renoveringen sker i flera etapper och etapp 2 inleds under sommaren 2021.

Eventuell ny skola 4-6, inklusive träningsskola vid Kungsmarksskolan i Munkedal

Se förstudie kring skolor i centrala Munkedal

Munkedalsskolan

Se förstudie kring skolor i centrala Munkedal

Bruksskolan

Se förstudie kring skolor i centrala Munkedal

Kungsmarksskolan

Se förstudie kring skolor i centrala Munkedal

Förskolan i Dingle

Med beräknad start våren 2022 kommer Dingle förskolas tre avdelningar renoveras och två nya avdelningar kommer att byggas till för att ersätta befintliga moduler och lokalen i gamla brandstationen.

Ny förskola i centrala Munkedal

Byggnation pågår av ny förskola i anslutning till Kungshöjdens förskola på Brudås.

Aktivitetshall/bollhall

Ny bollhall är byggd vid Kungsmarksskolan, med omklädningsrum och förråd.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic