Skolresor, skolskjuts

Foto på ett skolskjutsmärke på en buss. Vid sidan av syns ett barn gå.

Riktlinjer för skolskjuts 

Skolskjuts anordnas till elever med skolväg som överstiger nedan angivna kilometergränser.

 

Skolskjuts i Munkedals kommun

Åldersintervall

Kilometergräns

Elev i förskoleklass samt årskurs 1 - 5

2.0 km

Elev i årskurs 6 - 9

3.0 km

Gymnasieelever

6.0 km

 

Skolskjutsen planeras efter skolskjutsreglementet Pdf, 92.7 kB. för Munkedals kommun samt skollagen.