Ansvar

Föräldrarna

Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg till skolan eller påstigningsplatsen. Missar eleven skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan.

 

Efter skolan anses kommunen aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna, när elev på överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av skolskjutsen.

Föraren

Föraren av skolskjutsfordon har ansvaret under färd.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Kajsa Lindberg