Om det händer något

Om det händer något på skolskjutsen

När något har inträffat på skolbussen kontakta:

Skolskjutshandläggaren på telefon 0524-181 70


När något inträffat under taxitransporten är det viktigt att du kontaktar Synpunkten på telefonnummer 

010-17 30 200 och berättar:

  • vem det gäller
  • vad som har hänt
  • när det har hänt
  • hur det har hänt

Detta är viktigt så att alla händelser registreras hos dem.

Upplys gärna även skolskjutshandläggaren om händelsen.