Rutiner för skolresor med taxi

För elever som har beviljats skolskjuts med taxi på grund av handikapp eller särskilda behov gäller följande:

Vad händer om...

Taxi missar en resa?

Taxi skickar ersättningsbil.


Förälder/elev missar tiden för hämtning?

Förälder svarar för att elev kommer till och från skolan.


Taxin blir försenad?

Kontakta beställningscentralen efter tio minuter på
telefon: 010-17 30 200

Avbeställning/ändring med mera

Om eleven blir sjuk, körs av förälder eller av annan anledning tillfälligt inte ska åka  

Föräldrar kontaktar Beställningscentralen,

telefon: 010-17 30 200


Vid långvarig ledighet, sjukdom eller annan anledning som medför  att eleven inte ska åka under en viss längre period

Kontakta Skolskjutshandläggaren, telefon: 0524-181 70

Ändring av tider och turer

Ändring av skoltider eller adress för hämtning eller lämning

Kontakta skolskjutshandläggaren, telefon: 0524-181 70


Ändring av fast karaktär (exempelvis ny adress, ny elev).

Åtta hela arbetsdagar för ändring av fast karaktär. Med hel arbetsdag menas att ändringen ska vara inlämnad före

klockan 09:00.


Tillfälliga ändringar (exempelvis friluftsdagar, studiedagar).

Fem hela arbetsdagar för tillfälliga ändringar. Med hel arbetsdag menas att ändringen ska vara inlämnad före

klockan 09:00.


Beställningscentralens information

Kan inte garantera åtta hela arbetsdagar för ny elev i anslutning till skolstart. Beställningscentralen får då göra en bedömning beroende på hur läget ser ut. Det kan ta upp till flera veckor.


För att inför nytt läsår eller annan förändring kontrollera hur dags taxin kommer

Kontakta beställningscentralen, telefon: 010-17 30 200 Beställningscentralen lämnar ut exakta hämtningstider men påpekar att dessa tider är cirkatider. Tiden kan variera från fem minuter före till fem minuter efter.


Bomresor

Om det blir bom på morgonturen kommer hemresan att avbokas automatiskt av Beställningscentralen. Om eleven ska med taxin hem på eftermiddagen måste anhörig själv meddela detta till Beställningscentralen, på telefon: 010-17 30 200

Vem kontaktar man om...

Eleven har glömt något i taxin?

Kontakta Beställningscentralen, telefon: 010-17 30 200


Man har synpunkter på resan?

Kontakta Synpunkten, telefon: 077-141 43 00 och skolskjutshandläggaren, telefon: 0524-181 70


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Kajsa Lindberg