Säkrare skolskjuts

En blå buss står stilla på en busshållplats,

Information till föräldrar med skolskjutsåkande barn

Råd

Målsättningen är att kommunens skolskjutsar ska vara kvalitetssäkrade ur trafiksäkerhetssynpunkt, så att de som reser med transporterna och deras anhöriga, ska lita på att de utförs på ett så trafiksäkert sätt som möjligt.

På väg till skolskjutsen

Det är viktigt att komma i tid till hållplatsen. Annars får andra barn vänta. Och ju längre de vistas nära trafiken desto större är risken att något händer. När barnet inte ska åka är det bra om föraren får reda på detta och inte behöver vänta i onödan. Barnet kan få gå en bit till sin hållplats.

För att erhålla skolskjuts gäller vissa kilometersgränser från hemmet till skolan/hållplatsen. Ungdoms- och kulturnämnden har antagit riktliner för vad som gäller för skolskjutsning.


Under den mörka årstiden måste reflex användas!  

Föräldrarna till små barn bör följa dem till hållplatsen. Men också de större barnen behöver vägledning. Gå med dem då och då och prata om sådant som är farligt längs vägen till skolskjutsen. Försök hitta mindre farliga vägar. De flesta olyckor i samband med skolskjutsning inträffar vid på- och avstigning eller på väg till och från hållplatsen.


Hållplatsen kan vara en utsatt trafikmiljö. Gör klart för barnet att den platsen är olämplig för lek och att det är farligt att stå för nära vägbanan. När barnet stiger på skolskjutsen är det viktigt att alla tar det lugnt. Annars finns risken att någon faller eller knuffas ut i gatan.

I fordonet

Alla barn som färdas i skolskjuts där det finns säkerhetsbälten ska använda dessa.

Åker man i ett lite större fordon med mittgång får inte denna blockeras med väskor el dyl., dessa ska placeras under sätet. Vid en häftig inbromsning blir väskan om den är placerad i knäet som en flygande projektil.

Alla barn ska sitta på sina platser och det ska vara lugnt i bussen så att föraren kan koncentrera sig på körningen.

På väg hem

Lär barnet att sitta  kvar på sin plats till dess att skolskjutsen har stannat helt och hållet. Det är lätt att ramla om man står upp i ett fordon som rör sig.


Berätta för barnen att det är viktigt att låta bussen åka iväg så långt att sikten är fri, innan man går över gatan. Barn har rusat ut bakom bussar och blivit påkörda. Minst lika viktigt som att kartlägga barnens väg till skolskjutsen är att ta reda på var de rör sig efter skolan slut. Gå med, visa, försök hitta andra vägar att ta sig fram.Genom att engagera sig kan man påverka trafiksäkerheten. Tala med skolskjutsens förare. Kontakta gärna Skolskjutshandläggaren och lämna dina synpunkter.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Kajsa Lindberg