Särskilda behov, extra stöd

Ange Bildbeskrivning

Förskola och skola ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Barn och eleverna ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt läroplanens mål.


Skolan kan inte nöja sig med att eleverna når den lägsta godtagbara kunskapsnivån utan eleven ska få ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling.


Även elever som lätt når de lägsta kunskapskraven ska få ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.