Grundsärskola

Bild på färgpennor i starka färger på rad.

Att gå i grundsärskola kan se ut på olika sätt. En del elever går tillsammans med grundskolans elever, men undervisas utifrån grundsärskolans kursplan. Andra elever kan bilda en egen grupp eller klass, oftast tillsammans med grundskolans elever i samma skolbyggnad och deltar ofta i undervisningen i vissa ämnen i grundskolans klasser.


Grundsärskolegrupper är ofta relativt små och har tillgång till fler vuxna per elev än i grundskolans klasser. Undervisningen syftar till att så långt det är möjligt ge eleverna utbildning motsvarande den som ges i grundskolan.

Hur sker bedömningen i grundsärskolan?

Eleverna i grundsärskolan får betyg i grundsärskolans ämnen.

I grundsärskolans inriktning ämnesområden ges efter avslutad skolgång intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier.


Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E.


För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic