Individuella programmet

Gymnasiesärskolans Individuella program


Vi är en liten skola, som ligger mitt i centrala Munkedal mellan järnvägsstationen och Kungsmarksskolan.


Utbildningen, som är fyraårig sker i mindre grupp och anpassas individuellt efter varje elevs förutsättningar, behov, erfarenheter och tänkande. Den har sin utgångspunkt i Läroplan för gymnasiesärskolan 2013.


Utbildningens syfte är att ge eleven kunskaper och förbereda för ett bra vuxenliv vad gäller sysselsättning, boende och fritid.


Vår verksamhet vilar på tre ben:

NÄRHET

Med närhet menar vi:


  • Att all undervisning sker i samspel och kommunikation med eleven.
  • Att personalen skapar en nära relation till eleven.
  • Att gå gymnasiet i hemkommunen ger kortare resväg - det spar kraft.

TRYGGHET

Med trygghet menar vi:


  • Att eleven får befinna sig i en välbekant omgivning
  • Att eleven möter känd personal
  • Att personalen engagerar eleven och finns med som en trygg bas när vi ger eleven utmaningar

KONTINUTET

Med kontinutet menar vi:


  • Att samlad kunskap och kompetens finns kring eleven
  • Att bygga nätverk med olika verksamheter/instanser av betydelse för framtida sysselsättning, boende och fritid
  • Att vi som personal följer eleven under lång tid


Senast ändrad:

Sidansvarig: Monika Stenström