Nationella program

Gymnasiesärskolans Nationella program

Vår verksamhet sker i Kunskapens Hus lokaler i Dingle som också har verksamheter såsom Komvux, SFI och Introduktionsprogrammen. Vi arbetar mycket tillsammans med Introduktionsprogrammen.

Vem passar programmen?

Vi erbjuder en fyraårig utbildning som till stor del kan anpassas efter dina intressen. Du kan välja på fyra olika inriktningar:


  • Hälsa/Vård och omsorg
  • Administration/Handel och varuhantering
  • Fastighet/Anläggning och byggnation
  • Samhälle, natur och språk


Programmen passar dig som:

  • Vill och klarar av att vara ute på en arbetsplats
  • Är intresserad av ett speciellt yrkesområde
  • Vill gå på en liten skola

Vad har vi för målsättning?

Målet med utbildningen är att du ska ges möjlighet att utvecklas inför vuxenlivet. Vi vill ge varje elev bra förutsättningar att klara av en framtida sysselsättning samt ge en god grund för ett självständigt liv med eget boende och en aktiv och meningsfull fritid.


Ett viktigt mål är också att du utvecklar din självkännedom, din självkänsla och din förmåga att fungera självständigt och i grupp.

Hur arbetar vi?

Du har din individuella studieplan som utformas utifrån den inriktning som du har valt. De gymnasiegemensamma kurserna läser du till viss del tillsammans med andra elever på skolan. All undervisning sker i små grupper och man kan få mycket stöd och hjälp. Vi anpassar undervisningen efter dina behov och förutsättningar.


Programgemensamma kurser (de kurser som är inriktade mot ditt yrkesval) kommer till stor del vara förlagda på en arbetsplats. Där får du stöd av en handledare och lärare från skolan kommer ofta att besöka dig på arbetsplatsen.


Utbildningen har en praktisk profil vilket innebär att du kommer att ha ett par timmars estetisk verksamhet, hemkunskap och idrott varje vecka under hela din utbildningstid.

Vad läser du?

Alla elever läser gymnasiegemensamma ämnen och vissa gemensamma kurser (som till exempel hemkunskap). Vilka programgemensamma ämnen eller vilken programfördjupning du läser beror på vilken inriktning du valt.

Kontakta oss gärna för mer information

Specialpedagog Camilla Kristiansson och lärare Anna Aronsson på telefon 0524-184 71 eller rektor Martin Olsson på telefon 0524-180 32.

 


Senast ändrad:

Sidansvarig: Jenny Kjellsson