Kommunens aktivitetsansvar

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 till 20 år

Om du är mellan 16 och 20 år och inte har fullföljt din utbildning på ett nationellt gymnasieprogram omfattas du av kommunernas aktivitetsansvar (KAA).


Du ska inte vara skolpliktig (16 år) och inte fyllt 20 för att omfattas av KAA.


Under hela året ska kartläggning, uppsökande verksamhet och olika insatser bedrivas för att i första hand motivera ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning. Dessa insatser kan vara av skiftande karaktär och anpassas efter varje enskild individ.

 

För att kunna erbjuda ungdomar olika insatser finns samverkan mellan gymnasieverksamheten på Kunskapens Hus, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen.


Behöver du som ungdom eller förälder hjälp och råd - eller bara vill fråga något, är du välkommen att kontakta aktivitetsansvarig i kommunen.

Kommunens aktivitsansvarige

Therese Ernstsson

Telefon: 0524-183 09

E-post:therese.ernstsson@munkedal.se


Fakta - KAA

Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) innebär att kommunen enligt skollagen 29 kap 9§ är skyldig att regelbundet hålla sig informerad om ungdomars sysselsättning och vilka ungdomar som omfattas av ansvaret.

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic