Munkedals kommunvapen

Fastighetsskötare/tekniker

Bild på tre personer som snickrar.

Inre och yttre fastighetsskötsel


För dig som vill arbeta med fastighetsskötsel, exempelvis som fastighetstekniker eller fastighetsskötare. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om underhållsarbeten inomhus och skötselarbeten för områdets grönytor, träd och planteringar.


Du får lära dig grunderna om hur byggnader och olika installationer i fastigheter är uppbyggda och fungerar. Hur man gör enklare felsökning, reparationer och underhållsarbeten. Du får även grundläggande kunskaper inom el och VVS, hur man sköter grönytor, hårdgjorda ytor, planteringar, träd och buskar.


I utbildningen ingår 6 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Du som söker, ska vara beredd att ta dig till den arbetsplats, på de arbetstider som din APL plats har. Eventuella kostnader för resor till företagen betalar du själv.


Tycker du om att ha kontakt med många olika människor såsom hyresgäster, hyresvärdar, hantverkare och entreprenörer är detta ett yrke för dig.


Yrket är mycket omväxlande och ingen dag är den andra lik.


Utbildningsort: Dingle


Utbildningstid: 2019-08-26 - 2020-05-29


Traditionell utbildning:
Schemalagda heltidsstudier under 40 veckor.


Planerad kursstart: Nästa kursstart planeras hösten 2019.


Fastighetsskötare/-tekniker

Kurs

Kurskod

Poäng

Bygg och anläggning 1

BYGBYG01

200p

Systemuppbyggnad

SYSSYT0

100p

Praktisk ellära

ELLPRA0

100p

Trädgårdsmaskiner

TRSTRG0

100p

Skötsel av utemiljöer

SKÖSKÖ0

100p

Beskärning och trädvård

SKÖBEK0

100p

Energiteknik 1

ENEENE01

100p

Summa:


800p


Kostnader/utrustning:
Läromedel ca 2000 kr. Du skall själv hålla med skyddsskor och arbetskläder. Resor till APL platser tillkommer.


Förkunskaper:
Grundskolans Svenska/Svenska som andraspråk
Grundskolans matematik


Till ansökan skall bifogas:
Kopia på betyg
Personligt brev


Ansökan:

Ansökningsperioden är avslutad.
Välkommen åter under våren 2020 för mer information.


Sista ansökningsdag:
5 juni 2019


Studiemedel
Sök på csn.se

Bild på elever som bygger väggar.

Henrik Oleskog

Rektor Kunskapens Hus

 

henrik.oleskog@munkedal.se

0524-182 28

 

 

Liliane Hjalmarson

Studie- och yrkesvägledare

 

liliane.hjalmarson@munkedal.se

0524-180 77

 

 

Richard Lundquist