Validering

Det som valideras är en persons kunskap och färdighet. En gjord validering kan mynna ut i antingen intyg eller betyg. Vill validanden ha betyg behöver personen göra prövning i varje kurs. Men personen kan också välja att få ett intyg över sina kunskaper.


Validering sker både teoretiskt och praktiskt utifrån gymnasiekursernas ämnesmål, centralt innehåll och betygskriterier.


En validering är en process som kan ta olika lång tid där man börjar med en kartläggning av dina kunskaper/erfarenheter, och där du måste visa upp betyg och arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg eller andra intyg som kan vara relevanta. Detta för att vi ska kunna se var du har fått dina kunskaper och erfarenheter ifrån.


Vi bedömer då om du kan validera några av kurserna i den utbildning du sökt, eller rekommenderas att gå utbildningen.
I vissa utbildningar krävs att du visar dina praktiska kunskaper på en arbetsplats.


Mer information om validering, finns på Skolverket.

Kompetenskartläggning

Formuläret fylls i digitalt, scrolla längre ned på sidan. Tillsammans med bilagor i form av kopior på betyg, arbetsgivarintyg, arbetsintyg, licenser, certifikat eller liknande utgör handlingen en kompetenskartläggning.


En kartläggning av reell kompetens, det vill säga den kompetens du har just nu oavsett hur och var kompetensen skapats, kan därför ta lite tid och är oftast inget man skriver färdigt på en gång. Då kan du komplettera genom att skicka in ett till formulär. En kompetenskartläggning är utforskande och handlar om att få fram såväl utbildningar och yrkesliv som fritid och eventuellt föreningsliv.


För att en kartläggning av reell kompetens ska vara bedömningsbar krävs det en djupare beskrivning av exempelvis arbetsinnehållet än bara en yrkestitel. Vad gjorde du under din arbetsdag? Vilka situationer krävde ditt allra yttersta av yrkeskunnande för att lösa? Har du fritidsintressen som ligger i linje med utbildningen? Det är inte bara utbildningar som är intressant. Allt du har gjort kan vara viktigt.


Kanske finns det en samtalspartner i din närhet? För att få fram erfarenheter som ofta ligger dolda i minnet krävs tid men framför allt samtal. Att berätta om händelser, arbeten och annat man har varit med om gör att minnena framträder. Om du därefter kontaktar utbildningen/anordnaren kan de erbjuda vägledning där kartläggningsformuläret eventuellt kan kompletteras ytterligare efter ett antal vägledande följdfrågor.


Kompetenskartläggningen är den första delen av en validering. Den andra delen är kompetensbedömning. Den utgår alltid från något. Inom vuxenutbildningen är det för tillgodoräknande som kurs- och ämnesplaner inom utbildningen jämförs med kompetenskartläggningen. De krav som bedömningen görs mot är vägledande för vad som är viktigt att få fram i kompetenskartläggningen.

Formulär

Börja med det som du minns och kanske har dokument om.
Fyll i de rutor du kan. Fundera sedan djupare kring exempelvis dina arbetsplatser. Vad gjorde du där? Vad bestod en arbetsdag av?

Elev med reell kompetens
(Elev som bedömer sin samlade erfarenhet att motsvara delar av eller hela utbildningens innehåll.)


År-Månad-DagUtbildningar
Här fyller du i information om din tidigare utbildning. Glöm inte att bifoga betygsdokument och examensbevis om det är möjligt.
Grundskola eller motsvarande

Slutförd
SlutfördGymnasieutbildning, folkhögskola eller motsvarande


Slutförd
Slutförd


Om utbildningen är gjord i annat land, finns bedömning från UHR?
Om utbildningen är gjord i annat land, finns bedömning från UHR?Eftergymnasial utbildning, yrkeshögskola, högskola/universitet eller motsvarandeSlutförd
Slutförd


Om utbildningen är gjord i annat land, finns bedömning från UHR?
Om utbildningen är gjord i annat land, finns bedömning från UHR?Kommunal vuxenutbildning (Komvux)

Exempelvis sfi, sva grund eller yrkespaket. Glöm inte att ta med dig/bifoga betyg till kartläggningen. Har du inte läst på komvux kan du hoppa över detta stycke.

Yrkesbevis, körkort, certifikat och licenser

Exemplevis truckkort. Glöm inte att bifoga dokumenten.

Språkkunskaper
Här skriver du de språk du behärskar.

Beskriv hur bra du kan språk 1 när du använder det i exempelvis arbete, studie eller samhälle.
Beskriv hur bra du kan språk 1 när du använder det i exempelvis arbete, studie eller samhälle.Beskriv hur bra du kan språk 2 när du använder det i exempelvis arbete, studie eller samhälle.
Beskriv hur bra du kan språk 2 när du använder det i exempelvis arbete, studie eller samhälle.


Kunnande

Beskriv dina digitala kunskaper. Använder du digitala verktyg såsom dator, smartphone eller surfplatta? Beskriv hur du använder dessa digitala verktyg på fritiden, i arbetet, i studier eller i samhället.

Matematiskt kunnande är förmågan att utveckla och tillämpa matematiskt tänkande för att lösa problem i vardagssituationer. Beskriv en eller flera situationer där du stött på matematiska utmaningar. I studier, i arbete, på fritiden eller i något annat sammanhang.

Förmågan att omvandla idéer till handling. Beskriv en eller flera situationer i vardagslivet, i studier, i arbetet eller annat sammanhang där du tagit initiativ, skapat eller varit med från idé till genomförande.
Arbetslivserfarenhet
Ange tidigare arbetsgivare och beskriv kortfattat de arbetsuppgifter du utfört i Sverige eller i annat land. Bifoga arbetsintyg om möjligt. Har du eget företag eller om du haft det i annat land anger du det här med.
Arbetsgivare 1
Arbetsgivare 2
Egen företagare
Praktikerfarenhet
Här anger du om du gjort praktik i Sverige eller i ett annat land. Praktik betyder att du praktiserat på en arbetsplats och haft en handledare under tiden.

Ange annat kunnande som du har tillägnat dig inom till exempel idrott, föreningsliv, intressen, ideellt arbete, bisysslor med mera. Beskriv var, vad och hur du skaffat dig din erfarenhet.
Mål för fortsatt studie- och yrkesliv

Fyll i tillsammans med studie- och yrkesvägledare eller motsvarande.Dokument (bilagor)
Information
När du trycker på Skicka skickas ditt ifyllda formulär till studie- och yrkesvägledaren.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist