Validering

Det som valideras är en persons kunskap och färdighet.


Validering sker både teoretiskt och praktiskt utifrån gymnasiekursernas ämnesmål, centralt innehåll och betygskriterier.


En validering är en process som kan ta olika lång tid där man börjar med en kartläggning av dina kunskaper/ erfarenheter, och där du måste visa upp arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg eller andra intyg som kan vara relevanta.
Detta för att vi ska kunna se var du har fått dina kunskaper och erfarenheter ifrån.

 

Vi bedömer då om du kan validera några av kurserna i den utbildning du sökt, eller rekommenderas att gå utbildningen.
I vissa utbildningar krävs att du visar dina praktiska kunskaper på en arbetsplats.


Mer information om validering, finns på Skolverket.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist