Munkedals kommunvapen

Grunder cirkelsågning

Denna kurs ger grunderna i hur du hanterar ett cirkelsågverk, postning och sågning av virke till plank och brädor.