Lärarassistent

Lärarassistent som hjälper fyra elever vid datorer

Som utbildad Lärarassistent kommer du arbeta som en brygga mellan elever och lärare. Arbetsuppgifterna kan innebära att vara "mentor" åt vissa elever och hjälpa dem såväl i sitt lärande som socialt. Du stöttar och coachar dem individuellt i studierna, på raster och i andra skolaktiviteter. Det kan också innebära kommunikation med vårdnadshavare.


I den mer administrativa delen av yrkesrollen kommer du att stödja läraren i dennes pedagogiska uppdrag. Det kan vara frånvarorapportering, producera informationsmaterial, ta fram anpassat studiematerial, boka och sammanställa underlag till utvecklingssamtal, organisera genomförandet av nationella prov, ha koll på teknisk utrustning, It-pedagogiska hjälpmedel och läromedel.


Dessutom kan lärarassistenten till exempel arbeta med skolans pedagogiska program, appar och molntjänster, sköta rapportering, dokumentation och följa upp olika handlingsplaner som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.


Kursen kommer förbereda dig för de olika uppdrag en lärarassistent kan ha. Både det mellanmänskliga och de administrativa.


Efter avslutad utbildning/kurs ska du ha fått med dig kompetens med tyngd på skolans administrativa uppdrag och kunna fungera som en administrativ stödfunktion till lärare i skolan. Utbildningen ger dig en bred grund inför ett framtida jobb inom skola och/eller barnomsorg.


Din framtida arbetsplats är någonstans inom hela skolans område, från förskola till vuxenutbildning.Utbildningsort: Dingle


Utbildningstid: 2020-08-31- 2021-06-04


Traditionell utbildning:
Schemalagda heltidsstudier under 40 veckor.


Planerad kursstart: 31 augusti 2020


Lärarassistent

Lista över kurser i utbildningen samt kurskoder och antal poäng

Kurser

Kurskod

Poäng

Kommunikation

PEDKOU0

100p

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200p

Barns lärande & växande

PEDBAS0

100p

Psykologi 1

PSKPSY01

50p

Psykologi 2a

PSKPSY02

50p

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100p

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100p

Information & kommunikation 1

INFINF01

100p

Gymnasiearbete


100p

Summa:


900p


Kostnader/utrustning:

Utbildningen är kostnadsfri men du ansvarar själv för kostnader gällande kurslitteratur och eventuella studiebesök samt resor till din APL plats.


Förkunskaper:

Svenska A/svenska som andraspråk A eller svenska 1/svenska som andraspråk 1.
Matematik A eller matematik 1.

Engelska A eller engelska 5.


Till ansökan ska bifogas:
Kopia på betyg
Personligt brev

Utdrag ur belastningsregister


Utdrag ur belastningsregister kan du få via: www.polisen.se

Sök: belastningsregister skola

(blankett nr 442.5)


Ansökan:

Du ansöker via din hemkommun.
Boende i Munkedal, Lysekil, Sotenäs ansöker direkt hos Kunskapens Hus. Länk till ansökan.


Sista ansökningsdag:
5 juni 2020


Studiemedel:
Sök på csn.se


Utskriftsvänlig version av utbildningsinformationen. Pdf, 644.8 kB.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist