Processteknik

Foto på en hand som håller i en illustration av en fabrik i grönt framför ett vattenfall.

Utbildningen pågår under 2 terminer och är på 950 gymnasiepoäng.


Utbildningen är till för dig som vill arbeta som produktionstekniker, processoperatör eller drifttekniker inom processindustrin.


Yrket präglas av modern teknik, miljötänk och fokus på
människa och säkerhet. Arbetet består till stor del av att styra och optimera produktionsprocesser av olika slag. Dagens industrijobb är tekniskt avancerade och mindre fysiska.

Miljöhänsynen präglar allt arbete.


Då många av de möjliga arbetsgivarna är stora
internationella företag finns det ofta möjligheter att klättra och utvecklas inom organisationen.


Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med
hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget.


Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

● Processövervakning

● Processtyrning

● Lösa akuta produktionsstörningar

● Provtagning och produktkontroll

● Förebyggande underhåll

● Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö

● Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete


Rekryteringsbehovet hos företagen i vår region är stort. Flera företag står inför stora expansioner och pensionsavgångar vilket gör att efterfrågan på personal med kunskaper inom processteknik är stor. Processtekniska Gymnasiet samarbetar och har utbyte med flertalet industrier.


Yrkesteori genomförs på Processtekniska Gymnasiet i Munkedal, under 3 dagar/vecka. Resterande undervisning är självstudier och APL (arbetsplatsförlagt lärande).


Utbildningsort: Munkedal, Processtekniska gymnasiet


Utbildningstid: 2021-08-30-- 2022-06-03


Traditionell utbildning:
Schemalagda heltidsstudier under 40 veckor.


Planerad kursstart: 30 augusti 2021.


Processteknik

Kurs

Kurskod

Poäng

Industriautomation

INRIND0

100 p

Industritekniska processer 1

INUINU01

100 p

Interna transporter

PRUINE00S

50p

Miljö- och energikunskap

HÅLMIJ0

100p

Produktionskunskap 1

PRDPRO01

100p

Produktionsutrustning 1

PRUPRD01S

100p

Människan i industrin 1

MÄIMÄN01

100p

Vatten– och processkemi

ENEVAE0

100p

Underhåll- driftsäkerhet

DRIUND0

100p

Orienteringskurs

KGYORI11B

100p

Summa:


950p


APL på 8 veckor genomförs inom Processindustrin.


Kostnader/utrustning: Litteratur samt resor till studiebesök och APL plats med mera, betalar du själv.


Förkunskaper:
Svenska 1/A
Matematik 1/A
Naturkunskap 1a1/A
eller motsvarande


Till ansökan ska bifogas:

Kopia på betyg från Gymnasieskola/Komvux

Personligt brev


Ansökan:

Du ansöker via din hemkommun.
Boende i Munkedal, Lysekil, Sotenäs ansöker direkt hos Kunskapens Hus. Länk till ansökan.


Sista ansökningsdag: 7 juni 2021


Studiemedel:

Sök på csn.se

 

Utskriftsvänlig version av utbildningsinformationen Pdf, 459.8 kB.


Processtekniska Gymnasiet har samarbete med följande företag: Arctic Paper i Munkedal, Preemraff i Lysekil, Uddevalla Energi, Västvatten, Inovyn och Borealis i Stenungsund, Tetra Pak i Fjällbacka och Leva i Lysekil

Senast ändrad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist