Processteknik

En yrkesutbildning för dig som vill arbeta som produktionstekniker,
processoperatör eller drifttekniker inom processindustrin.

 

Utbildningen gergoda möjligheter till anställning, då branschens behov är stora.


Studietakten är 100% där yrkesteori genomförs via hybridundervisning*
på Processtekniska Gymnasiet i Munkedal tre - fyra dagar per vecka.
Resterande dagar är självstudier eller studiebesök. Utbildningen innehåller
8 veckors APL.

Skolan ligger på Arctic Paper vilket ger oss tillgång till en
levande och lärorik undervisningsmiljö.


*Hybridundervisning innebär att du som elev kan delta på lektioner
fysiskt i klassrummet eller digitalt i realtid via teams. Obligatoriska träffar
på skolan kommer att vara vanliga och presenteras tillsammans med
upplägget kring hybridundervisningen vid terminstart.


Studierna i skolan förutsätter att du har med egen dator. Utbildningen
berättigar även till studiestöd via CSN.


Då många av de möjliga arbetsgivarna är stora internationella företag finns det ofta möjligheter att klättra och utvecklas inom organisationen.


Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorsystem
och har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende
på tillverkning och arbetsteam. Som processoperatör arbetar du ofta med:

 

● Processövervakning

● Processtyrning

● Lösa akuta produktionsstörningar

● Provtagning och produktkontroll

● Förebyggande underhåll

● Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö

● Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete


Rekryteringsbehovet hos företagen i vår region är stort. Flera företag står inför stora expansioner och pensionsavgångar vilket gör att efterfrågan på personal med kunskaper inom processteknik är stor.

Processtekniskas vuxenutbildning samarbetar och har utbyte med flertalet industrier. Du får under utbildningen besöka flera av samarbetsföretagen vilket ger en bra möjlighet att knyta kontakt inför APL och framtida yrkesliv.


Utbildningsort: Munkedal, Processtekniska gymnasiet


Utbildningstid: 2024-08-26-- 2025-05-30


Traditionell utbildning:
Schemalagda heltidsstudier under 40 veckor.


Planerad kursstart: 26 augusti 2024.


Processteknik

Kurs

Kurskod

Poäng

Industriautomation

INRIND0

100 p

Industritekniska processer 1

INUINU01

100 p

Människan i industrin 1

MÄIMÄN01

100p

Produktionskunskap 1

PRDPRO01

100p

Produktionsutrustning 1

PRUPRD01S

100p

Vatten– och processkemi

ENEVAE0

100p

Underhåll- driftsäkerhet

DRIUND0

100p

Energiteknik 1

ENEENE01

100p

Handledarutbildning

KGYORI11H

50p

Studieintroduktion Ma/No

KGYORI11

50p

Summa:


900p


APL på 8 veckor genomförs inom Processindustrin.


Kostnader/utrustning:

Läromedel beskostar du själv.
Du skall själv hålla med skyddsskor och arbetskläder.
I utbildningen använder vi oss av en digital lärplattform, och du behöver därför ha tillgång till dator och internetuppkoppling.
Resor till studiebesök och APL platser tillkommer.


Förkunskaper:

Godkända betyg i:
Svenska grund/ Sva grund
Matematik grund


Vill du besöka denna utbildning:
Följ denna länk


Till ansökan ska bifogas:

Kopia på betyg från Gymnasieskola/Komvux

Personligt brev


Ansökan:

Du ansöker via din hemkommun.
Ansökan


Sista ansökningsdag: 5 juni 2024


Studiemedel:

Sök på csn.se


Ytterligare information finner du du på Procestekniska gymnasiet.


Utskriftsvänlig version av utbildningsinformationen Pdf, 687.1 kB.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist