Skötsel av utemiljöer och trädgård

Personer som arbetar med en rabatt

Vill du arbeta med skötsel av gröna ytor, planteringar, anlägga trädgårdar och utemiljöer men saknar grundkunskaper inom området?


Utbildningen ger dig grunderna i hur man beskär träd, buskar och häckar samt hur man sköter olika former av grönytor, planteringar och andra områden inom utemiljö och trädgård.


Anläggningskursen berör bland annat anläggning av gröna och hårdgjorda ytor samt hur man väger av, mäter in och gör grundarbeten för dessa.


Växtkunskapen ger dig kunskaper om vanligt förekommande växter, var de växer, hur de sköts och förökas samt deras svenska och vetenskapliga namn.


Nypplanterat träd med skottkärra och jordsäck

 

I utbildningen ingår även ca 3 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på en arbetsplats.


Din kommande arbetsplats kan till exempel vara parkförvaltningar, bostadsbolag, kyrkogårdar, eget företagande eller anläggningsföretag.


Utbildningsort: Dingle


Utbildningstid: 2024-08-26-- 2025-05-30

Studietakten är halvfart under 40 veckor.

Lektionsbaserad utbildning 1,5 dag per vecka på skolan.


Skötsel av utemiljöer och trädgård
Kurs
Kurskod
Poäng
Trädgårdsanläggning 1TRDTRÄ01100p
Växtkunskap 1VÄXVÄX01100p
Skötsel av utemiljöerSKÖSKÖ0100p
Trädgårdsmaskiner
TRSTRG0
100p
Beskärning och trädvårdSKÖBEK0100p
Summa

500p

.

Nykliptt häck och en häcksax

 

Kostnader/utrustning:
Läromedel ca 2000 kr.
Du skall själv köpa skyddsskor och arbetskläder.


I utbildningen använder vi oss av en digital lärplattform, och du behöver därför ha tillgång till dator och internetuppkoppling.


Eftersom APL företagen kan finnas på orter utanför Munkedal måste du som söker vara beredd att pendla dit, på de arbetstider som din APL plats har. Eventuella kostnader för resor till företagen betalar du själv.


Förkunskaper:

Godkända betyg i:

Grundskolans Svenska/Svenska som andraspråk,


Vill du besöka denna utbildning:
Följ denna länk


Till ansökan ska bifogas:

Kopia på betyg.
Personligt brev.


Ansökan:

Du ansöker via din hemkommun.
Länk till ansökan.


Sista ansökningsdag: 5 juni 2024


Studiemedel:

Sök på csn.se


Utskrifts vänlig version av utbildningsinformationen. Pdf, 2 MB.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist