Viktigt att veta om studier

Vem får läsa?

I första hand antas den som har störst behov av utbildning. Du kan studera från och med hösten det år du fyller 20 år, om du har slutbetyg från treårig gymnasieutbildning eller om du har slutfört 3-årig gymnasieutbildning. Yngre sökande får antas om det finns särskilda skäl.

Hur studerar man?

Att få studera som vuxen upplevs av många som mycket positivt och utvecklande. Den studerande får en andra chans till utbildning, är mer motiverad och har större livserfarenhet att dra nytta av. Många läser för att få behörighet till högskolan, andra för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden eller för privata intressen.

Studierna innebär mindre lärarledd undervisning och mer självstudier än på ungdomsgymnasiet. Det är därför viktigt att närvara vid alla lektionstillfällen. Detta ger en större frihet men också ett större ansvar för dig som studerar.


Att studera på Kunskapens Hus innebär att du har möjlighet att hitta en studieform som passar dig. Du kan läsa heltid eller deltid, dagtid enligt schema eller på distans. Du kan kombinera grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Är du osäker på vad du behöver, kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Hur studerar man med individuell studieplan?

Hos oss förekommer det flera olika sätt att studera på. Individuella studieplaner innebär att vi kan lägga upp dina studier så att det passar dig och din studiegrupp. Det här kan vara en möjlighet för dig som av olika anledningar inte kan delta i den ordinarie vuxenutbildningen på grund av till exempel arbete. Alla kurser ger samma studiestödspoäng oavsett studieform.


Studietakten och förkunskaperna kan vara olika, vilket gör att deltagarna i samma studiegrupp ofta ligger på olika nivåer. Din studietakt kan påverkas om du har någon form av studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden. Du behöver ha god studievana och självdisciplin för att lyckas med studierna.

För vissa kurser förekommer distansutbildning i olika former, där du kommunicerar med läraren via en webbaserad lärplattform. Det kan också vara en kombination av distansstudier och schemalagd utbildning. Detta innebär att du vid några tillfällen under utbildningens gång träffar din lärare/handledare tillsammans med övriga kursdeltagare.

Slutbetyg

Du får betyg efter genomförd kurs. Du kan också få betyg på en kurs efter genomförd prövning eller genom validering. Slutbetyg på gymnasial nivå kan utfärdas tom 1 juli 2025 då du läst samtliga kärnämnen och uppnått det antal gymnasiepoäng som erfordras. Tar du inte ut slutbetyg kan du få dina kurser på ”Utdrag ur betygskatalog”. Får du inte betyg på dina kurser får du istället intyg.

Gymnasieexamen

Du kan efter studier inom Vuxenutbildningen ta ut en gymnasieexamen, högskoleförberedande eller yrkesexamen. För båda formerna gäller att du läst minst 2 400 gymnsiepoäng och har minst 2 250 godkända poäng. Vilka kurser som måste ingå, beror på vilken typ av examen du vill ha ut och vilken inriktning du väljer på din examen. Tar du inte ut examen kan du få dina kurser på ”Utdrag ur betygskatalog”. Får du inte betyg på dina kurser får du istället intyg.

Vad är prövning?

Du kan på egen hand läsa en eller flera kurser och sedan genomgå en prövning för att få betyg. Detta gäller även om du tidigare fått betyg på kursen. Prövning är i vissa fall avgiftsbelagd. Ansökan om att göra en prövning lämnas till studie- och yrkesvägledaren.

Vad är validering?

Validering innebär att du redan har kunskaper som motsvarar hela eller delar av innehållet i någon av våra kurser. Du kan då få dessa kunskaper värderade och betygsatta.

Vad kostar det?

Undervisningen är kostnadsfri för kommuninvånare i Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad, gäller ej uppdragsutbildning. Kurslitteratur och undervisningsmaterial köper du själv. Du kan sänka dina läromedelskostnader genom att köpa begagnade böcker av tidigare studerande. Information om vilka läromedel du ska använda i respektive kurs lämnas vid kursstart. Om du går en yrkesutbildning tillkommer även kostnader för skyddskläder, resor till APL-plats och eventuella studieresor, med mera.

Ledighet för studier

Du som arbetar kan ha rätt att vara tjänstledig för att studera.
Kontakta din arbetsgivare eller fackförbund för mer information.

Hur anmäler jag mig?

Du kan anmäla dig via vår digitala ansökan eller via pappersansökan som finns att skriva ut från vår webbaserade kurskatalog. Du kan också ringa oss, så sänder vi en ansökan till dig. Fyll i ansökan noggrant! Bifoga alltid tidigare betyg och till yrkesutbildningarna även ett personligt brev. Sent inkomna ansökningar beaktas i mån av plats.

Vad ska du läsa?

Det är du själv som bestämmer vad du ska läsa. Du väljer de kurser som du behöver för att nå ditt mål. Är du osäker kan du vända dig till vår studie- och yrkesvägledare.

Vad kan du läsa?

För heltidsstudier krävs minst 400 poäng per studieperiod (20 poäng per vecka). Du kan välja att läsa de flesta kurser på en eller två studieperioder, heltid eller deltid. Fyll i dina önskemål på ansökningsblanketten. Vi reserverar oss för att det kan bli schemakollisioner beroende på vilka kurser du väljer. Vid för få anmälda startar inte kursen eller slås samman med kurs i annan kommun. Vi reserverar oss också för förändringar.


Ska du komplettera betyg inför högskoleansökan är det viktigt att kontollera vilka datum som gäller för detta.

Vill du avbryta dina studier?

Har du blivit antagen till en utbildning eller kurs och vill tacka nej, meddelar du detta till studie- och yrkesvägledare/administration som sänt kallelsen till dig.

 

Vill du göra ett studieavbrott under pågående utbildning, meddelar du lärare och studie-och yrkesvägledare.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist