Ledstråk med taktila plattor på Centrumtorget i Munkedal

På ett torg syns nylagda vita betongplattor som är räfflade.

I slutet av november anlades så kallade taktila plattor på Centrumtorget i Munkedal från parkeringen till Apoteket och Kommunhuset Forum samt därifrån till handikapparkeringen vid kommunhuset. De vita och räfflade taktila plattorna hjälper synskadade personer att orientera sig över öppna ytor och i gatumiljöer.

Tydliga kontraster mellan olika material kan hjälpa synskadade att se, uppfatta olika ljud eller känna olika ytstruktur och föremål med exempelvis en vit käpp i gatumiljön.

 

Ledstråk för synskadade uppfyller två syften: ledning och orientering. De definieras som säkra gångytor vilka är lätta att uppmärksamma och följa.

 

Nu när snön lagt sig finns den taktila funktionen kvar efter snöröjning, även om inte plattornas vita färg syns lika bra.

 

– Vi försöker alltid att vara extra noggranna med snö- och halkbekämpning vid ledstråk, säger Mårten Kallin, enhetschef Tekniska enheten.