Foto på ett dimhöljt vinterlandskap. I förgrunden syns ett vattentorn.

Aktuellt

Nyheter