Invigning av nya laddstationer i Håby

Lastbilar parkerade vid laddstationer

I veckan invigdes nya laddstationer för eldriva lastbilar och personbilar i Håby. Laddstationerna är så kallat ultrasnabba, med en kapacitet på upp till 400 kW - och är byggda med stöd av Energimyndigheten. Laddstationerna ska ha möjlighet att ladda upp till 30 mil på 15 minuter, enligt företaget NIMA Energy som arrenderar marken av Munkedals kommun.

Den nya anläggningen, nära Håby bussterminal, består av fyra laddstationer med sammanlagt åtta laddpunkter och är öppen för alla typer av elfordon, men är framtagen med fokus på laddning av eldrivna lastbilar. Enligt NIMA Energy kommer elen till laddstationerna från 100% förnybara källor.

 

En person klipper ett band framför en laddstation

Kommundirektör Ylva Morén invigde de nya laddstationerna

 

- Munkedals kommun är en viktig strategisk nod för trafiken mellan Göteborg och Oslo, inte bara för transporter utan även för persontrafik och turism, säger kommundirektör Ylva Morén. Efterfrågan på hållbara transporter och den ökande andelen elfordon medför även ett ökat behov av laddmöjligheter. Vi är mycket glada över etableringen av de nya laddstationerna på Håby som kompletterar de befintliga laddstationerna, och som möter de tunga elfordonens ökande laddbehov.

 

Vid Håbymotet finns även flera laddstationer sedan tidigare.

 

Du kan söka platser för laddstationer via exempelvis uppladdning.nu eller via Eniros karta