Näringslivsrådet

Dialog med näringslivsrådet

Önskar du som företagare få information om Näringslivsrådet ber vi dig kontakta någon av de representanterna som är valda att ingå. Du hittar representanterna här.

Möten 2024

Under 2024 sammanträder Näringslivsrådet följande datum:


6 mars
29 maj
18 september
27 november

Önskar du ta del av minnesanteckningar från Näringslivsrådets möten mailar du till naringsliv@munkedal.se