Munkedals kommunvapen

Om webbplatsen

munkedal.se är Munkedals kommuns offentliga webbplats. Här finns information, råd och stöd, länkar, service och tjänster till kommunens alla verksamheter.

Hitta det du söker!

Genom sökfunktionen, Hitta direkt, genvägarna, A-Ö eller webbkarta kan du komma direkt till den verksamhet eller service du söker. Genom att klicka på kommunvapnet längst upp till vänster kommer du alltid till startsidan.

Tillgänglighetsutlåtande för munkedal.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för munkedal.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.


Vi strävar efter att munkedal.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.


Du kan kontakta oss på:

E-post: webbredaktion@munkedal.se
Telefon: 0524-182 96


Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.


Detta utlåtande uppdaterades 2018-11-28.


Webbredaktionen