Publicerad:

Senast ändrad:

Måltidspedagogik

Ett ansikte skulpterat av vitkål och morötter.

19 juni gick startskottet för satsningen på Måltidspedagogik i Munkedals kommun! Under vintern/våren 2017 har kostenheten introducerat några övningar som de genomfört tillsammans med förskolornas pedagoger med gott resultat. Nästa steg blev att bilda en referensgrupp bestående av kockar och pedagoger från alla våra förskolor samt kommunens kostchef.

Referensgruppen hade sin första träff 19 juni på Önnebacka förskola, största delen av träffen ägnades åt att få inspiration till detta arbetssätt från Petter Jonsson, pedagog från Uddevalla kommun, som jobbat aktivt med måltidspedagogik i flera år. Träffen var mycket lyckad och resulterade i en gemensam planering av måltidsaktiviteter på kommunens alla förskolor under höstterminen.

 

Måltidspedagogik är ett relativt nytt begrepp och handlar om att integrera mat och måltider i det pedagogiska arbetet, i allt från den pedagogiska måltiden och de vuxnas förhållningssätt till hur man kan arbeta med läroplanens mål med hjälp av mat och måltider. Bara fantasin sätter gränser för hur man kan integrera måltiden i det pedagogiska arbetet.

 

Att satsa på bra måltider i förskolan är att satsa på hela

verksamheten. Måltiderna i förskolan har stor betydelse

för barnens hälsa, trivsel och förutsättningar för lärande. Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar också till gemenskap och en bra stämning i förskolan. Dessutom är måltiden ett utmärkt
pedagogiskt verktyg.

 

Måltiden kan användas för att förstå saker som kultur, naturvetenskap och demokrati. Att arbeta med måltidspedagogik kan också bidra till att bygga broar mellan

måltidspersonal och den pedagogiska personalen på förskolan – en viktig faktor för bra måltider.Fyra kvinnor sitter runt ett bord och pysslar med mat.