Publicerad:

Senast ändrad:

Höga hastigheter vid mätningar

Mycket höga hastigheter och brist på respekt för hastighetsgränserna är resultatet av de mätningar kommunen gjort som ett led i arbetet med medborgarlöftena. Ett stort
antal bilar passerar utsatta punkter i kommunen i alldeles för hög fart varje dag och detta är ett problem som kommunen och Polisen nu kommer att arbeta vidare med.


I årets medborgarlöfte har kommunen och Polisen åtagit sig att
arbeta med åtgärder kring buskörning och fortkörning.

 

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. I arbetet med att ta fram löftena gjordes en kartläggning i kommunen där invånarna kunde svara på en
trygghetsenkät.

 

Med hjälp av NTF har nu Munkedals kommun mätt hastigheten på tre vägsträckor som pekades ut i kartläggningen – Strömstadsvägen och Stalevägen i Munkedal samt Munkedalsvägen i Hedekas. Vägsträckorna är utsatta
eftersom barn och äldre rör sig längs med vägen och hastigheterna är därför reducerade.

 

Resultaten visar att det går alldeles för fort på vägarna. På
Stalevägen (vid Bruksskolan) och i Hedekas är hastighetsgränsen 30 km/tim vardagar kl. 7-17, men under det här tidsintervallet kör ungefär 90 % för fort på dessa sträckor. Hastigheter på upp till 90 km/tim har noterats under dagtid.

 

Övrig tid är hastigheten 50 km/tim och även då kör många
bilar alldeles för fort. Högsta uppmätta hastigheten är 118 km/tim och ett flertal fordon har passerat dessa sträckor i hastigheter över 80 km/tim.

 

På Strömstadsvägen är hastighetsgränsen 40 km/tim och
medelhastigheten ligger på 39 km/tim. Men även om hastigheten hålls bättre här kör ändå 39 % för fort på sträckan och hastigheter på upp till 94 km/tim har uppmätts.

 

Nästa steg i medborgarlöftena är att Polisen kommer att göra
hastighetskontroller på vägsträckorna och kommunen kommer att inleda en dialog med Trafikverket om hastighetsnedsättande åtgärder.

 

För mer information kontakta:

 

Henric Rörberg

Kommunpolis

010-565 20 36

henric.rorberg@polisen.se

 

Catharina Sundström

Folkhälsostrateg

0524-181 71

catharina.sundstrom@munkedal.se


 

Tipsa webbredaktionen