Publicerad:

Senast ändrad:

Information till våra leverantörer gällande inköp

Munkedals kommun håller på med en översyn av inköp och
vill uppmärksamma Er på våra fakturarutiner.

För att underlätta vid köp i Er butik och den efterföljande hanteringen av fakturor ska fakturorna innehålla följande uppgifter:

 

Referensnummer
(detsamma som den anställdes kostnadsställe, en sifferkombination av verksamhetens ansvarsnummer)


Referensnamn
(namn på personen som handlar, kontrollera detta genom att begära legitimation)

 

Faktura i pappersform skickas till kommunens
fakturaadress:

 

Munkedals kommun

R 044

Fack 440001

106 54 Stockholm

 

Märk med referens enligt ovan.

 

Kommunen tar gärna emot elektroniska fakturor istället
för pappersfakturor.

 

Om Ni har särskilda rutiner när kommunens personal gör
inköp hos Er bör ni informera kommunen om detta. Kontakta gärna:

E-post: ulrica.sandhede@munkedal.se

Telefon: 0524-181 61

 

Med vänlig hälsning

 

Ulrika Gellerstedt

Ekonomichef

 

Tipsa webbredaktionen