Publicerad:

Senast ändrad:

Kommunfullmäktiges sammanträde i september inställt

En hand håller i en penna. På skrivbordet ligger ett anteckningsblock och en surfplatta.

Kommunfullmäktiges ordförande Christer Nilsson (C) har
beslutat att ställa in fullmäktiges sammanträde den 28 september. Orsaken är att det är för få ärenden på föredragningslistan.

Beslut i de ärenden som finns på föredragningslistan kommer istället att tas på fullmäktiges nästa ordinarie sammanträde, den 26 oktober.

 

Här kan du se alla möten och protokoll.