Publicerad:

Senast ändrad:

Nya lekredskap till kommunens lekplatser

Nu rustar vi upp våra lekplatser! Munkedals kommun har nyligen genomfört säkerhetsbesiktningar på ett trettiotal kommunala lekplatser, inklusive skolor och förskolor. Under de kommande månaderna kommer bristfälliga lekredskap att tas bort i väntan på att bli ersatta av nya, och i Dingle har arbetet redan påbörjats.

Den bristfälliga utrustningen kommer att tas bort snarast möjligt. Viss väntetid kan förekomma innan de nya redskapen kommer på plats, beroende på bland annat leveranstider för utrustning och markförhållandena under vinterhalvåret.

 

Införandet av de nya lekredskapen beräknas vara genomfört på alla trettio lekplatser innan sommaren 2018.

 

Tipsa webbredaktionen