Publicerad:

Senast ändrad:

Välbesökt möte om Bygga & Bo i Munkedal

Mats Tillander, sektorchef samhällsbyggnad, berättar om kommunens markplaner.Förstora bilden

Mats Tillander, sektorchef samhällsbyggnad, berättar om kommunens markplaner.

Ett 50-tal intressenter var på plats i Munkedals kommunhus under tisdagskvällen den 24 oktober för att ta del av information kring temat Bygga & Bo i Munkedal. Programpunkterna innehöll bland annat Preemraff i Lysekils planerade miljardinvesteringar, markplanering i Munkedals kommun, samt möjligheter till energirådgivning för verksamheter och privatpersoner.

Först ut var Stig Nilsson från Preem, som berättade om utmaningar och möjligheter kring boende och logistik i området för de cirka 300 projektarbetare som är verksamma i ett pågående projekt om 1,6 miljarder kr med syfte att bygga ut raffinaderiets kapacitet. Dessutom planeras en mångmiljardinvestering i en ny anläggning i Lysekil, som bättre möter omvärldens krav på miljöanpassade bränslen. Den investeringen skulle skapa behov av cirka 2 300 projektarbetare under tre år om planerna förverkligas. När det gäller fasta anställningar räknar Preemraff med att behöva nyrekrytera 500 personer fram till år 2025, vilket även kan ge ett ökat behov av boenden i närkommunerna.

 

Mats Tillander, sektorchef samhällsbyggnad i Munkedals kommun, informerade om kommunens pågående markplaner i områden som Dingle, Saltkällan, Munkedal, Hedekas och Hällevadsholm. Summeringen var ett det finns gott om planlagda tomter i kommunen för både privatpersoner, företag och entreprenörer. Kommunens större bygginvesteringar är fokuserade till cirka 200-250 miljoner kr för renovering och utbyggnad av kommunens skolor de kommande åren, samt byggnationen av det nya äldreboendet i Dingle för ytterligare cirka 200 miljoner. Efterfrågan på lägenheter i kommunen är stor och man hoppas från kommunens sida att i samverkan med privata aktörer på fastighetsmarknaden kunna påbörja en byggnation av ett 80-tal nya lägenheter på Solbergsområdet i Munkedal under 2018-2019.

 

Sist ut för kvällen var Roger Stenström, energi- och klimatrådgivare som bland annat upplyste om möjligheten till rådgivning och coaching kring energibesparingar för både privatpersoner och företag, samt möjligheter till bidrag vid installation av solceller.

 

Clas Hedlund, näringslivsutvecklare på Munkedals kommun och arrangör av mötet, var nöjd med kvällens möte.

 

- Jag upplever att det finns ett stort intresse kring ämnet och som näringslivsutvecklare är det extra spännande med de synergier som kan uppstå kring företagsinvesteringar i närområdet, säger Clas Hedlund. När det gäller näringslivsfrågor kommer vi återkomma med fler möten och träffar innan årsskiftet.

 

Tipsa webbredaktionen