Publicerad:

Senast ändrad:

Landshövdingen på besök i Munkedals kommun

Från vänster: Anders Danielsson, landshövding. Åsa Karlsson, kommunstyrelsens ordförande. Per-Arne Brink, byggnadsnämndens ordförande. Lenny Lämber, länsstyrelsen. Ann-Sofie Alm, andre vice ordförande kommunstyrelsen. Håkan Sundberg, kommunchef. Karl-Anders Andersson, vice ordförande kommunstyrelsen. Mikael Appelqvist, länsstyrelsen.

Från vänster: Anders Danielsson, landshövding. Åsa Karlsson, kommunstyrelsens ordförande. Per-Arne Brink, byggnadsnämndens ordförande. Lenny Lämber, länsstyrelsen. Ann-Sofie Alm, andre vice ordförande kommunstyrelsen. Håkan Sundberg, kommunchef. Karl-Anders Andersson, vice ordförande kommunstyrelsen. Mikael Appelqvist, länsstyrelsen.

Under tisdagen den 12 december var Anders Danielsson, ny landshövding i Västra Götalands län sedan september i år, på ett kort besök i Munkedals kommun för att presentera sig själv och för att få en övergripande bild av Munkedals kommun.

Landshövdingen har som mål att besöka alla 49 kommuner i länet innan februari 2018 och under dagen fanns även ett besök i Lysekil planerat.

 

Håkan Sundberg, kommunchef i Munkedals kommun, gav en övergripande presentation av kommunen med fokus på bland annat geografiska och infrastrukturella förutsättningar, möjligheter till näringslivsetableringar, nybyggnation för boende och områdets rika historia.

 

Under mötet diskuterades nödvändigheten av konsekventa och kvalitetssäkrade besked i markfrågor, där landshövdingen berättade om sina ambitioner och tankar kring bättre samordning och transparens i handläggningsprocesser från länsstyrelsens sida och nya lösningar kring samarbetsformer.