Publicerad:

Senast ändrad:

Var finns din favoritplats i kommunen?

Vy över en grön jordbruksbygd i en dal. Mitt i bilden ligger en kyrka. Här och var syns små gårdar.

I samarbete med en student på Göteborgs Universitet kan du vara med och bidra med din favoritplats i kommunen. Var tycker du om att vara och varför?

Lämna ditt bidrag till kartan här

 

Syftet med projektet är att testa tekniken för att på sikt kunna använda den vid exempelvis medborgardialoger. Vi ställer därför några frågor i samband med att en punkt placeras ut för att få en uppfattning om vilka användarna är, men dessa frågor är helt frivilliga att svara på.

 

Tack för ditt bidrag!

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Maria Syrén

GIS-samordnare för kommunerna i Norra Bohuslän

0524-183 59

maria.syren@munkedal.se